DAP Group

dgtl-dap

”Vi gestaltar miljöer som stöttar människor och verksamheter och stärker varumärken och affärer. I vårt arbete med facility branding utgår vi från kundens varumärkesplattform och tydliggör, förmedlar och förstärker varumärket genom design och arkitektur. Det stärker medarbetarnas möjlighet att leva efter företagets mission, vision och kärnvärden. Och ger våra kunders kunder ännu bättre möjlighet att uppskatta företagets varumärke och värden.”

www.dapgroup.se